Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Bảo tồn bản sắc Thủ đô trong xây dựng nông thôn mới

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng 20-01-2021 12:52
Kinhtedothi – “Trong xây dựng nông thôn mới, dự thảo Chương trình 04 của Thành ủy phải tích hợp với các tiêu chí đô thị, không chỉ riêng 5 huyện đã có đề án phát triển lên quận mà còn với các huyện, thị khác để xây dựng nông thôn mới bảo tồn được bản sắc văn hoá của Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Ngày 20/1, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hội nghị nhằm góp ý vào Dự thảo Chương trình số 04 của Thành ủy; Dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 04; Dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 04.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị 

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP cho biết, kết quả thực hiện 5 năm (2016 - 2020), khu vực nông thôn Thủ đô có chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường; phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 từ 2,5 - 3%; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0. Phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt từ 50% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của TP.

Cùng đó, TP tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tạo điều kiện cho các DN, hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu mỗi năm, TP đánh giá, phân hạng được 400 sản phẩm OCOP trở lên; phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa hỗ trợ hàng xuất khẩu.

Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân; gắn quy hoạch xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị (xã lên phường, huyện lên quận). Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

Về nâng cao đời sống nông dân, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên.

Liên quan đến nội dung Chương trình 04-CTr/TU, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất, cần bám sát vào tên gọi Chương trình, tách các nhóm chỉ tiêu nhằm tránh trùng lặp; rà soát kỹ hơn một số chỉ tiêu như chỉ tiêu về làng nghề, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn…; bổ sung một số đơn vị vào thành phần Ban Chỉ đạo như ngành thống kê, văn hóa và thể thao…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 phát biểu tại hội nghị 

“Theo hướng dẫn của T.Ư về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ với cả nước. Tuy nhiên, chủ trương xây dựng nông thôn mới của Thủ đô phải theo hướng tiêu chí đô thị để giao các đơn vị nghiên cứu, xây dựng, qua đó làm tiêu chí đột phá trong giai đoạn tiếp theo” - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề xuất.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đã kế thừa kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2020, hoàn thiện dự thảo. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo Chương trình 04 cần bổ sung, hoàn thiện sớm để Ban Chỉ đạo Chương trình 04 báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP, dự kiến vào cuối tháng 3/2021.

“Chương trình 04 đòi hỏi cả về chất và lượng rất cao so với Chương trình 02 của nhiệm kỳ trước. Nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII với nội dung rất rõ: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Do vậy, cơ quan thường trực soạn thảo Dự thảo Chương trình 04 cần bám sát vào nội hàm trên để thực hiện” - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề nghị.

Liên quan các giải pháp thực hiện Chương trình 04, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Sở NN&PTNT phải bám sát vào chỉ tiêu của Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Đồng thời, phải tích hợp dữ liệu của Cục Thống kê và các sở, ngành để xây dựng, đảm bảo sát sao. Cùng đó, Sở NN&PTNT phải xây dựng các chuyên đề riêng để thực hiện như: Chuyên đề về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

“Trong xây dựng nông thôn mới, dự thảo Chương trình 04 phải tích hợp với các tiêu chí đô thị, không chỉ riêng 5 huyện đã có đề án phát triển lên quận mà còn với các huyện thị khác để xây dựng nông thôn mới bảo tồn được bản sắc văn hoá của Hà Nội. Về dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 04, cơ quan soạn thảo phải đưa thêm 3 đơn vị Sở VH&TT, Sở QH-KT và Cục Thống kê Hà Nội vào thành viên Ban Chỉ đạo” - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề nghị.

TAG: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình 04 xây dựng nông thôn mới
 
Tin khác
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Kinhtedothi - Báo Thanh Hóa vừa chính thức ra mắt độc giả hai ấn phẩm mới gồm Thanh Hóa cuối tuần và Chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống.
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP khóa XVI và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: 'Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian'
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: "Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian"
Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí nếu ra đời cần có một cách quản trị và xử lý khác biệt và chuyên nghiệp hơn. Tổ chức này sẽ được các cơ quan báo chí ủy quyền đứng ra đại diện cho họ để thực hiện công việc này.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Chương trình 07/CTr-TU không chỉ làm thay đổi nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà sẽ là nguồn lực quan trọng cho Thủ đô Hà Nội trong việc phát triển nhanh và bền vững.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế đối với sự phát triển của huyện...
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 836-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vân Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định...
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Kinhtedothi - Chiều 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi - Sáng 5/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XV. Hội nghị có mặt đầy đủ 72 cử tri cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
Kinhtedothi – Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG, quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, TP Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội được bầu.
 Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021
Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021
Kinhtedothi - Chiều 5/3, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Kinhtedothi - Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.