Hồ Tây ngập tràn sắc vàng muồng hoàng yến gọi hè về
Sen Hồ Tây-Sắc hương Hà Nội
Người Hà Nội ùn ùn tắm Hồ Tây giải nhiệt chống cái nắng đầu hè
Về thăm nhà sàn Bác Hồ
Photo mới nhất
1 2 3 4 5