1595652248

[Video] Mang tình thương đến với những người lầm lỗi

Kinhtedothi - Ngoài đời duy trì một công việc yêu thích được 2 thập kỷ đã khó thì việc ông Trần Văn Viên suốt 30 năm bền bỉ, liên tục đến gõ cửa từng nhà vận động người nghiện từ bỏ con đường nghiện ngập để hoàn lương sẽ khó khăn vất vả đến nhường nào.