Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Công Thọ-Như Hương 22-10-2020 15:17
Kinhtedothi - Sáng 22/10, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp trực tuyến, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) cá đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 Quốc hội họp trực tuyến, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp ở nhiều điều, khoản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và rõ ràng của các quy định, trong đó tập trung vào 06 nhóm vấn đề.
Một là, quy định về tái phạm; nguyên tắc xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần; thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm hành chính.
Hai là, về hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt.
Ba là, về biên bản vi phạm hành chính; việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong phát hiện vi phạm hành chính; thời hạn ra quyết định xử phạt; việc tịch thu tang vật, phương tiện và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt, hết thời hiệu xử phạt, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt.
Bốn là, việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
Năm là, về đối tượng, thủ tục lập hồ sơ, thi hành và các quy định khác về việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.
Sáu là, trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính; tạm giữ và xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; việc quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, trên cơ sở thực tiễn thi hành, Chính phủ đã đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực mà theo quy định hiện hành có mức phạt tiền tối đa thấp, chưa đủ sức răn đe, chưa thực sự tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Đối với một số lĩnh vực khác được các vị đại biểu Quốc hội đề nghị như hôn nhân và gia đình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đất đai, xây dựng..., qua tổng kết thi hành không thấy có vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định về mức phạt tiền tối đa. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ việc tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực như dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Về chức danh có thẩm quyền xử phạt, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Kiểm toán nhà nước để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 48a); chỉnh lý quy định về thẩm quyền xử phạt của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Cạnh tranh (Điều 45a)...Đối với việc bổ sung thẩm quyền xử phạt của Viện kiểm sát nhân dân cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ khi sửa đổi toàn diện Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo
Về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, để vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, vừa bảo đảm quyền lực được kiểm soát và giới hạn, tương xứng với nhiệm vụ được giao, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: bên cạnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh là cấp cuối cùng của mỗi lực lượng đã được Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định, dự thảo Luật bổ sung thêm 08 nhóm chức danh (chủ yếu thuộc các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc ở cấp tỉnh hoặc liên tỉnh) có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phụ thuộc vào giá trị tang vật, phương tiện; các chức danh khác có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền.
Về bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhiều ý kiến đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”. Một số ý kiến tán thành bổ sung biện pháp này là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một số ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp này là biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, do còn có ý kiến khác nhau, dự thảo Luật xin thể hiện 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên để tiếp tục xin ý kiến Quốc hội.
Về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính, tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy được quy định theo hướng cơ bản kế thừa các quy định của Luật hiện hành, đã được thực hiện ổn định từ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đến nay, đồng thời chỉnh lý để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nội dung dự kiến sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy. Theo đó, đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính, được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính; chỉnh lý quy định về đối tượng bị áp dụng biện pháp này (khoản 1 Điều 96) để tránh phát sinh mâu thuẫn do dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); đồng thời, bỏ quy định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người đã thành niên nghiện ma túy. Đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi, việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc không bị coi là việc xử lý hành chính nên chỉ quy định trong Luật Phòng, chống ma túy mà không quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trên cơ sở rà soát, đối chiếu với các quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự, dự thảo Luật đã bỏ quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên nhiều lần thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép… Đồng thời, không quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác và hành vi gây thiệt hại cho tài sản của người khác để tránh trùng lặp, bảo đảm phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.
Về tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Dự thảo Luật bổ sung 04 trường hợp tạm giữ người, trong đó trường hợp “tạm giữ người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình” là cần thiết để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; trường hợp “tạm giữ người để bảo đảm thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” là phù hợp để bảo đảm thi hành quyết định áp dụng các biện pháp này.
Về quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Dự thảo Luật quy định giao cho gia đình quản lý đối với người có nơi cư trú ổn định (giữ như hiện hành); đối với người không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình không đồng ý quản lý thì giao cho trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý. Đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc có nơi cư trú ổn định, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, kế thừa quy định của Luật hiện hành, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giao cho gia đình quản lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp người bị đề nghị áp dụng các biện pháp này không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình không đồng ý quản lý, dự thảo Luật quy định giao Công an cấp huyện tổ chức quản lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính với các nội dung, trách nhiệm quản lý.
Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật này./.
TAG: vi phạm hành chính Quốc hội Luật
 
Tin khác
Tô thắm thêm vẻ đẹp “Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân
Tô thắm thêm vẻ đẹp “Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân
Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống; khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…
Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm lần 2 của đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng đều âm tính với SARS-COV-2
Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm lần 2 của đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng đều âm tính với SARS-COV-2
Kinhtedothi - Tính đến 20 giờ ngày 24/1/2021 (tức 10 giờ trước khi diễn ra các hoạt động đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng), hơn 10.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.
Đà Nẵng trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng
Đà Nẵng trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng
Kinhtedothi- Phố phường Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp-phichs để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Phó Tư lệnh Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng.
Người dân Thủ đô đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Người dân Thủ đô đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Kinhtedothi - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021, đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trước thềm Đại hội, chia sẻ với Báo Kinh tế & Đô thị, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.
Đảng Cộng sản và Đảng Lao động Thụy Sĩ gửi thư chúc mừng Đại hội XIII
Đảng Cộng sản và Đảng Lao động Thụy Sĩ gửi thư chúc mừng Đại hội XIII
Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay đã gửi lời chúc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.
[Infographics] Đại hội Đảng lần XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
[Infographics] Đại hội Đảng lần XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”
Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”
Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử: Xây dựng ngay biểu đồ chi tiết từng ngày, giờ, đầu việc
Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử: Xây dựng ngay biểu đồ chi tiết từng ngày, giờ, đầu việc
Kinhtedothi-Tại Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chiều nay (23/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Thành phố yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp Thành phố xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
Kinhtedothi - “Ủy ban Bầu cử các cấp Thành phố phải xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng mọi đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng - điều này phải được chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong toàn Thành phố. Nếu chỉ 1 ngày, 1 đơn vị chậm là sẽ bị dồn toa” - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm, chúc Tết gia đình chính sách quận Tây Hồ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm, chúc Tết gia đình chính sách quận Tây Hồ
Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).