Mỗi ngày có trên 300 ô tô nhập khẩu được thông quan
Mỗi ngày có trên 300 ô tô nhập khẩu được thông quan
Kinhtedothi - Tính chung 10 tháng có 92.230 xe dưới 9 chỗ được nhập về, tăng hơn 150\% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày có trên 300 ô tô nhập khẩu được làm thông quan.