Hà Nội: 7 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội: 7 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Thành phố xác định trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm, cần phải tập trung mọi nguồn lực phóng chống dịch.