Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm tại AIIB
Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm tại AIIB
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) trong cuộc gặp tại Trụ sở Chính phủ sáng 11/9.