Chất lượng không khí tại Hà Nội diễn biến trái ngược trong ngày 20/10
Chất lượng không khí tại Hà Nội diễn biến trái ngược trong ngày 20/10
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 20/10 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc khu vực dân cư ở mức tốt.
Trời hanh khô khiến chất lượng không khí tại Hà Nội xấu đi nhanh chóng
Trời hanh khô khiến chất lượng không khí tại Hà Nội xấu đi nhanh chóng
Kinhtedothi - Chiều 11/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, chất lượng không khí tại 2 khu vực đo giao thông hướng ra ngoại thành ở mức kém.
Hà Nội trời nắng đẹp, 7/10 khu vực có chất lượng không khí ở mức tốt
Hà Nội trời nắng đẹp, 7/10 khu vực có chất lượng không khí ở mức tốt
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 29/9 ở mức tốt, có đến 7/10 chỉ số đo dưới 50.
Hà Nội: Chỉ số AQI khu vực giao thông tiếp tục tăng, các điểm dân cư được cải thiện
Hà Nội: Chỉ số AQI khu vực giao thông tiếp tục tăng, các điểm dân cư được cải thiện
Kinhtedothi - Chiều 24/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô, có 2 khu vực chất lượng không khí ở mức kém, 1 khu vực đạt mức tốt.
Hà Nội: Chất lượng không khí tại Hàng Đậu gần mức kém trong ngày cuối tuần
Hà Nội: Chất lượng không khí tại Hàng Đậu gần mức kém trong ngày cuối tuần
Kinhtedothi - Chiều 22/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Minh Khai tiếp tục là khu vực có chất lượng không khí ở mức kém.
Hà Nội: Chất lượng không khí tại điểm giao thông Phạm Văn Đồng gần mức kém
Hà Nội: Chất lượng không khí tại điểm giao thông Phạm Văn Đồng gần mức kém
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 13/9 ở mức trung bình, các trạm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành gần mức kém.
Hà Nội: 2 khu vực giao thông có chất lượng không khí ở mức kém
Hà Nội: 2 khu vực giao thông có chất lượng không khí ở mức kém
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 11/9 ở mức trung bình, một số trạm quan trắc giao thông có chất lượng không khí ở mức kém.
Hà Nội: Chất lượng không khí tại Minh Khai gần mức kém trong ngày đầu tuần
Hà Nội: Chất lượng không khí tại Minh Khai gần mức kém trong ngày đầu tuần
Kinhtedothi - Chiều 10/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Nhìn chung, chất lượng không khí ở mức trung bình, trạm Minh Khai gần mức kém.
Hà Nội: Chất lượng không khí các điểm giao thông biến động trái ngược ngày cuối tuần
Hà Nội: Chất lượng không khí các điểm giao thông biến động trái ngược ngày cuối tuần
Kinhtedothi - Chiều 8/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Nhìn chung, chất lượng không khí tại các điểm quan trắc ở mức trung bình.
Hà Nội: Khu vực Hoàn Kiếm có chất lượng không khí tốt nhất trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Hà Nội: Khu vực Hoàn Kiếm có chất lượng không khí tốt nhất trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 31/8 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc nền đô thị đạt mức tốt.