Trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác giám sát các cơ quan tư pháp
Trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác giám sát các cơ quan tư pháp
Kinhtedothi - Sáng 6/4, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp”.
Giải quyết tốt các mâu thuẫn mắc từ cơ sở
Giải quyết tốt các mâu thuẫn mắc từ cơ sở
Kinhtedothi - Chiều 1/8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Quy định rõ trách nhiệm cá nhân trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy định rõ trách nhiệm cá nhân trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Kinhtedothi-Sáng 1/8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Giải quyết nhanh các vụ việc, ổn định tình hình, tạo lòng tin cho Nhân dân
Giải quyết nhanh các vụ việc, ổn định tình hình, tạo lòng tin cho Nhân dân
Kinhtedothi - Ngày 31/7, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận Tây Hồ.