Truyền hình trả tiền gặp khó vì cạnh tranh với các website lậu
Truyền hình trả tiền gặp khó vì cạnh tranh với các website lậu
Sự xuất hiện của các trang web lậu và tình trạng ăn cắp bản quyền tràn lan đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh khiến cả doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng.