EVN sẵn sàng ứng phó bão số 3
EVN sẵn sàng ứng phó bão số 3
Kinhtedothi - Các đơn vị thuộc EVN tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra chuẩn bị ứng phó và xử lý ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đồng thời, EVN cũng khuyến cáo người dân lưu ý khi sử dụng điện.