Biển của con
Biển của con
Kinhtedothi - Khi tóc Cha tung lên cùng mái sóng/Con hiểu sự già nua chưa đến nơi này...