Hệ thống giáo dục đại học: Cần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản
Hệ thống giáo dục đại học: Cần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản
Kinhtedothi - Xây dựng hệ thống giáo dục đại học (ĐH) mang đẳng cấp thế giới, bỏ cơ chế bộ chủ quản là những vấn đề được các chuyên gia đặt ra tại Hội thảo Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, diễn ra ngày 12/6.