Làm rõ chức năng, nhiệm vụ Cơ quan đại diện sở hữu nhà nước tại DN
Làm rõ chức năng, nhiệm vụ Cơ quan đại diện sở hữu nhà nước tại DN
Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến về dự thảo báo cáo xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.