Bộ KHCN cấp phép sử dụng tên quốc gia để đăng ký nhãn hiệu
Bộ KHCN cấp phép sử dụng tên quốc gia để đăng ký nhãn hiệu
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.