Bộ Nội vụ thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ
Bộ Nội vụ thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ
Bộ Nội vụ vừa phát đi thông tin cho biết, trong thời gian tới cơ quan này sẽ tiến hành thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ.