Gần 60% DN mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính
Gần 60% DN mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Theo kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của DN đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT cho thấy, có đến 59,4% DN mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.