Chặng đường đến Nhà Trắng của ông Donald Trump
Chặng đường đến Nhà Trắng của ông Donald Trump
Donald Trump - vị tỷ phú 70 tuổi đã khiến tất cả mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác để trở thành vị Tổng thống Mỹ năm nay