Cần thêm thời gian kiểm chứng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cần thêm thời gian kiểm chứng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, chiều 22/5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.