Từ 1/5/2020: Giao phương tiện giao thông vi phạm cho người vi phạm bảo quản
Từ 1/5/2020: Giao phương tiện giao thông vi phạm cho người vi phạm bảo quản
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.