“Lạm dụng quy định để bổ nhiệm người thân gây bất bình dư luận”
“Lạm dụng quy định để bổ nhiệm người thân gây bất bình dư luận”
Dư luận, báo chí phản ánh tình trạng điều động, bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn; bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ gây bức xúc.