Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi sẽ xử lý như thế nào?
Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi sẽ xử lý như thế nào?
Kinhtedothi - Để xử lý hụt thu cân đối ngân sách, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tiếp tục thực hiện cắt giảm dự toán chi thường xuyên đơn vị cấp tỉnh, cắt giảm chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 và đề nghị Trung ương xem xét bổ sung kinh phí bù giảm thu cân đối.
Chật vật cân đối ngân sách
Chật vật cân đối ngân sách
Kinhtedothi - Năm nay, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) nhiều khả năng không đạt dự toán, trong khi phải tăng chi, giảm hàng loạt phí và lệ phí.