Chất lượng không khí tại Hà Nội diễn biến trái ngược trong ngày 20/10
Chất lượng không khí tại Hà Nội diễn biến trái ngược trong ngày 20/10
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 20/10 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc khu vực dân cư ở mức tốt.
9/10 chỉ số đo chất lượng không khí tại Hà Nội đang xấu đi
9/10 chỉ số đo chất lượng không khí tại Hà Nội đang xấu đi
Kinhtedothi - Chiều 19/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, không khu vực nào có chất lượng không khí đạt mức tốt.
Hà Nội: Tất cả chỉ số đo chất lượng không khí trong khu dân cư đều ở mức tốt
Hà Nội: Tất cả chỉ số đo chất lượng không khí trong khu dân cư đều ở mức tốt
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 18/10 ở mức tốt, các điểm quan trắc giao thông ở mức trung bình.
Hà Nội: 50% chỉ số đo chất lượng không khí đạt mức tốt trong ngày
Hà Nội: 50% chỉ số đo chất lượng không khí đạt mức tốt trong ngày
Kinhtedothi - Chiều 17/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, 5/10 có chất lượng không khí tốt.
Hà Nội: Chất lượng không khí các khu vực giao thông diễn biến trái ngược
Hà Nội: Chất lượng không khí các khu vực giao thông diễn biến trái ngược
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 16/10 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc khu vực dân cư ở mức tốt.
Hà Nội: 100% chỉ số AQI giảm, Tân Mai có chất lượng không khí tốt trong ngày
Hà Nội: 100% chỉ số AQI giảm, Tân Mai có chất lượng không khí tốt trong ngày
Kinhtedothi - Chiều 15/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, Tân Mai là khu vực có chất lượng không khí tốt.
Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí các điểm giao thông tăng cao, 3/10 khu vực ở mức kém
Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí các điểm giao thông tăng cao, 3/10 khu vực ở mức kém
Kinhtedothi - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 14/10 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc giao thông ở mức kém.
Hà Nội: Chất lượng không khí biến động theo diễn biến thời tiết
Hà Nội: Chất lượng không khí biến động theo diễn biến thời tiết
Kinhtedothi - Theo số liệu thống kê tuần (từ ngày 7/10/2018 đến 13/10/2018), nhìn chung chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội có sự chênh lệch rõ rệt giữa các ngày trong tuần.
Trời hanh khô khiến chất lượng không khí tại Hà Nội xấu đi nhanh chóng
Trời hanh khô khiến chất lượng không khí tại Hà Nội xấu đi nhanh chóng
Kinhtedothi - Chiều 11/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, chất lượng không khí tại 2 khu vực đo giao thông hướng ra ngoại thành ở mức kém.
Hà Nội: 8/10 chỉ số đo chất lượng không khí được cải thiện trong ngày đầu tuần
Hà Nội: 8/10 chỉ số đo chất lượng không khí được cải thiện trong ngày đầu tuần
Kinhtedothi - Chiều 8/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số AQI trong ngày trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, chất lượng không khí tại 2 khu vực đo giao thông hướng ra ngoại thành vẫn ở mức kém.