Thủ tướng chỉ thị một số nhiệm vụ, phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Thủ tướng chỉ thị một số nhiệm vụ, phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.