Bộ LĐTB&XH đề xuất bổ sung nhiều đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng
Bộ LĐTB&XH đề xuất bổ sung nhiều đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Bộ LĐTB&XH đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho vay từ gói 62.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra dịch Covid-19 lần 2.