50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác
Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.
Lòng dân Thủ đô với Cách mạng Tháng Tám và Tổng Bí thư Trường Chinh
Lòng dân Thủ đô với Cách mạng Tháng Tám và Tổng Bí thư Trường Chinh
Kinhtedothi - Đã nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao vào thời điểm \"nước sôi lửa bỏng\" của quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền, thành lập nên Nhà nước Công Nông đầu tiên ở châu Á, chúng ta chỉ có 5.000 đảng viên cộng sản, bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng thì bị địch bố ráp, bắt bớ và giết hại vô cùng tàn khốc. Tuy nhiên, Đảng ta và Tổng Bí thư Trường Chinh vẫn có niềm tin lớn lao ở dân và dám dựa vào dân tuyệt đối để giành chính quyền.