Công tác kiểm tra, giám sát tạo bước chuyển lớn về chỉnh đốn Đảng
Công tác kiểm tra, giám sát tạo bước chuyển lớn về chỉnh đốn Đảng
Ngày 12/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.