Ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội
Ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội
Kinhtedothi - Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 5 năm.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội
Kinhtedothi - Với tỷ lệ 91,51% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội sáng 19/6.
Chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Kinhtedothi - Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.