Tạo điều kiện cho nông sản an toàn về Hà Nội tiêu thụ
Tạo điều kiện cho nông sản an toàn về Hà Nội tiêu thụ
Kinhtedothi - Tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp bán lẻ và đồng thời hướng dẫn kinh nghiệm nhận diện sản phẩm nông sản sạch, an toàn bằng mã truy xuất điện tử QR Code.