Hà Nội: Hạ tầng giao thông tại nhiều KĐT chưa thực hiện theo quy hoạch
Hà Nội: Hạ tầng giao thông tại nhiều KĐT chưa thực hiện theo quy hoạch
Kinhtedothi - Nguyên nhân của rất nhiều vấn đề giao thông – quy hoạch tại Hà Nội hiện nay còn thiếu yếu tố khoa học từ tầm nhìn đến giải pháp cụ thể, từ nội dung văn bản đến triển khai áp dụng. Vì vậy vầ đề thách thức và cấp bách hiện nay là việc tăng hàm lượng khoa học cho các văn bản chính sách.