Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Hướng đi bền vững
Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Hướng đi bền vững
Kinhtedothi - Với mục đích trang bị kiến thức về chuỗi giá trị nông sản cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, hợp tác xã (HTX) thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành cùng nông dân sản xuất, kinh doanh, năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức 20 lớp tập huấn cho 600 học viên là các tác nhân tham gia chuỗi.