Những điểm sáng trong thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội
Những điểm sáng trong thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2016 - 2021 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU năm 2018: Phân công rõ người, rõ việc
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU năm 2018: Phân công rõ người, rõ việc
Kinhtedothi - Sáng 1/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04 - CTr/TU về \"Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020” đã chủ trì hội nghị báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr/TU năm 2018 và kế hoạch thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn TP.