Sẽ có chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch COVID-19
Sẽ có chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch COVID-19
Kinhtedothi - \"Chống dịch, chống suy thoái xã hội, đặc biệt là tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển, giải quyết việc làm, chống thất nghiệp, bảo đảm kinh tế vĩ mô là những yêu cầu đặt ra, không tập trung riêng một khía cạnh nào\", Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.
Chương trình tổng thể năm 2019 của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chương trình tổng thể năm 2019 của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.