Chuyến thăm Nga, Hungary của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả quan trọng
Chuyến thăm Nga, Hungary của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả quan trọng
Theo ông Hoàng Bình Quân, chuyến thăm hai nước của Tổng Bí thư đã tạo ra một xung lực mới, tầm cao mới trong quan hệ của Việt Nam với cả hai nước.