Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đốc tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đốc tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.