Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để mọi người dân cùng tham gia
Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để mọi người dân cùng tham gia
Kinhtedothi - Xây dựng chính quyền điện tử, TP thông minh là xu hướng của nhiều TP lớn trên thế giới, Thủ đô Hà Nội cũng đang nỗ lực để bắt kịp xu hướng này. Trong năm 2019, nhiều mục tiêu để hiện thực hóa mô hình chính quyền điện tử đang được TP và các địa phương tích cực triển khai.