Kịch bản tăng trưởng nào cho Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19?
Kịch bản tăng trưởng nào cho Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19?
Kinhtedothi - Trước tình hình nền kinh tế đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Hà Nội đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng năm 2020.