Chuỗi cửa hàng tiện lợi CU của Hàn Quốc sắp đến Việt Nam
Chuỗi cửa hàng tiện lợi CU của Hàn Quốc sắp đến Việt Nam
Kinhtedothi - Tập đoàn bán lẻ BGF công bố sẽ nhảy vào thị trường Việt Nam bằng việc mở cửa hàng tiện lợi đầu tiên với thương hiệu CU vào tháng 6/2020.
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc GS25 sắp đổ bộ vào Việt Nam
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc GS25 sắp đổ bộ vào Việt Nam
Kinhtedothi - Chuỗi cửa hàng tiện lợi thương hiệu Hàn Quốc GS25, dự tính mở cửa hàng đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào cuối 2017.