Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 20/4 đến ngày 27/4
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 20/4 đến ngày 27/4
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 20/4 - 27/4/2020.
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 19-23/8/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 19-23/8/2019
Kinhtedothi - Ngày 29, 30/8/2019, phối hợp tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019; Tăng cường khám sức khỏe theo chuyên khoa, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tuyệt đối trong các bữa ăn bán trú cho học sinh; Tăng cường thông tin tương tác 2 chiều giữa chính quyền và người dân; nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã... là những kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19-23/8/2019.
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 5-9/8/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 5-9/8/2019
Kinhtedothi - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, dịch vụ đưa đón học sinh; Triển khai các giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến môi trường tại các khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 5-9/8/2019.
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 28/7-2/8/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 28/7-2/8/2019
Kinhtedothi - Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 3; Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; 6 tháng đầu năm 2019, phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/7-2/8/2019.rnrn
Kết quả chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 6-10/5
Kết quả chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 6-10/5
Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 6-10/5.
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội tuần thứ 11 (từ ngày 11-17/3/2019)
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội tuần thứ 11 (từ ngày 11-17/3/2019)
Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố trong tuần 11 năm 2019.
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội
Kinhtedothi - Ngày 22/2/2019, Văn phòng UBND TP đã cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND TP trong tuần 8 năm 2019.