Không dễ “một gánh hai vai”
Không dễ “một gánh hai vai”
Kinhtedothi - Tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách là câu chuyện đã nhiều lần được đề cập đến và tiếp tục là vấn đề được bàn thảo nhiều khi Quốc hội xem xét Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội lần này. Đặc biệt hơn khi trong phiên thảo luận tổ về Dự Luật, một Bộ trưởng đã mạnh dạn đề xuất “nhường ghế” đại biểu, thẳng thắn nói về thực trạng không dễ dàng của những người “một gánh hai vai”.