Đại hội cấp cơ sở quận Hà Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bảo đảm chất lượng nhân sự
Đại hội cấp cơ sở quận Hà Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bảo đảm chất lượng nhân sự
Kinhtedothi - Thời gian qua, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng triển khai Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ thời gian và bảo đảm lựa chọn nhân sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.