Tổng đàn gia cầm tăng nóng: Lại lo đối mặt dịch cúm gia cầm
Tổng đàn gia cầm tăng nóng: Lại lo đối mặt dịch cúm gia cầm
Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi lan rộng đã làm thiệt hại hơn 4 triệu con lợn trên cả nước. Nuôi lợn gặp khó khăn, lại được khuyến cáo không tái đàn khi dịch vẫn chưa được khống chế, hiện nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển đổi vật nuôi, chủ yếu là chăn nuôi gia cầm, khiến tổng đàn tăng nóng trong những tháng gần đây.