Xử lý cán bộ là đau đớn nhưng phải chấp nhận để cơ thể Đảng khỏe mạnh
Xử lý cán bộ là đau đớn nhưng phải chấp nhận để cơ thể Đảng khỏe mạnh
GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh điều này khi nhắc đến việc nhiều cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật trong năm qua.