Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Giao kế hoạch đầu tư vốn xây dựng Cơ quan đại diện
Giao kế hoạch đầu tư vốn xây dựng Cơ quan đại diện
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70\% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho Bộ Ngoại giao.
Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 đợt 2
Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 đợt 2
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) theo ngành, lĩnh vực.
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2).