[Thông điệp từ lịch sử] Gia tộc Lê Lai - “Dòng dõi công huân, đáng nòi trung nghĩa”
[Thông điệp từ lịch sử] Gia tộc Lê Lai - “Dòng dõi công huân, đáng nòi trung nghĩa”
Kinhtedothi - Trong lịch sử nước nhà đã từng có những gia đình, gia tộc nối đời nhau phụng sự và có nhiều công lao với đất nước và các vương triều.