TP Hồ Chí Minh xin ý kiến trình UNESCO để địa đạo Củ Chi là Di sản Thế giới
TP Hồ Chí Minh xin ý kiến trình UNESCO để địa đạo Củ Chi là Di sản Thế giới
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng xin ý kiến chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi trình UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới.
Di sản Mo Mường và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam được đề nghị ghi danh văn hóa thế giới
Di sản Mo Mường và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam được đề nghị ghi danh văn hóa thế giới
Kinhtedothi – Bộ VHTT&DL sẽ giao các cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang) trình Thủ tướng cho phép đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.