Chùa \'dáng long\' trên núi Sài Sơn nhìn từ trên cao
Chùa \"dáng long\" trên núi Sài Sơn nhìn từ trên cao
Chùa Thầy tọa lạc huyện Quốc Oai, Hà Nội, tương truyền được xây trên thế đất hình rồng, quay mặt về hướng Nam.