Việt Nam tham gia đồng chủ trì Diễn đàn Đông Á lần thứ 15
Việt Nam tham gia đồng chủ trì Diễn đàn Đông Á lần thứ 15
Nhận lời mời của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã tham gia đồng chủ trì Diễn đàn Đông Á (EAF) lần thứ 15 từ ngày 29/6 - 1/7 tại Hồ Nam, Trung Quốc với sự tham gia của gần 60 đại biểu từ các cơ quan chính phủ và học giả của 13 nước Đông Á.