Điều động 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Điều động 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Ngày 19/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao các quyết định, nghị quyết của Ban Bí thư và UBTVQH về công tác cán bộ.