Doanh nghiệp sữa đồng thuận, vì sao Bộ Y tế không ban hành quy chuẩn cho sữa học đường?
Doanh nghiệp sữa đồng thuận, vì sao Bộ Y tế không ban hành quy chuẩn cho sữa học đường?
Trong cuộc họp từ cuối tháng 6 về góp ý Dự thảo Quy định đối với các sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường, một số doanh nghiệp sữa như TH milk, Vinamilk, Dalatmilk, Sữa Ba Vì, Nutifood, Cô gái Hà Lan đã đưa ra nhiều ý kiến đồng thuận xung quanh tầm quan trọng của việc cần sớm có quy chuẩn đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường. Tại sao Bộ Y tế không ban hành?